Sunday, October 22, 2017

Perihal PunyaPoker

PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya Mae toriad ysgubor yn digwydd pan fydd y llawr-ddyn, sy'n cynrychioli'r casino, yn cytuno i gymryd cyfran lai na'r arfer ar gyfer y llaw. Er enghraifft, efallai y byddai casino ar hap fel arfer yn derbyn 10% o'r pot hyd at 5 ddoleri am 'rake'. Yn yr achos hwn, dim ond 10% o hyd at 3 ddoleri ddylai fod ar y bwrdd nes bod yna nifer digonol o chwaraewyr eto. Yn ystod seibiannau poker ar-lein pennir yn awtomatig. Mae dylanwad a blaenoriaethu strwythur y gem yn flaenorol yn cael dylanwad sylweddol ar strategaeth poker. Er enghraifft, mae'n haws i chi drin gwrthrychau potiau mewn gemau cyfyng a therfynau pot nag mewn gemau cyfyngu. Mewn twrnameintiau, wrth i faint y betiau a orfodir yn gymharol a'r coesau sglodion dyfu, rhoddir pwysau ar chwaraewyr i chwarae potiau er mwyn osgoi cael eu rhagweld / eu dallu i ffwrdd. Yn 2014, cynhaliodd Bwin astudiaeth i weld beth sy'n gwneud chwaraewr poker proffesiynol. Cafodd gweithgarwch yr ymennydd chwaraewyr poker, o wahanol raddau, ei fonitro gan ddefnyddio clustffonau EEG a'u gweledol i fapiau'r ymennydd.

Dehonglodd y seicolegydd chwaraeon blaenllaw, James Hazlett, y canfyddiadau: Dangosodd chwaraewyr mwy profiadol lefelau uwch o ffocws a chanolbwyntio ar draws y gem. Roedd gan y chwaraewyr amatur lai o reolaeth dros eu hemosiynau, ac roeddent yn dueddol o ganiatau emosiynau negyddol, megis rhwystredigaeth, yn tynnu sylw atynt. Er bod gwrthwynebwyr yn cymryd eu tro, fe agorodd y chwaraewyr arbenigol bwrdd arall neu wylio disodli dwylo yr oeddent wedi chwarae'n wael i'w gwella. Dangosodd y mapiau ymennydd fod y chwaraewyr proffesiynol yn cael eu harwain yn fwy trwy resymeg a greddf. Mae casgliadau'r astudiaeth yn awgrymu y gall chwaraewyr poker wella eu strategaeth trwy ystyried eu meddylfryd. Gallai technegau hyfforddi meddyliol, a ddefnyddir yn gyffredin gan athletwyr, helpu i wella perfformiad trwy weithio ar elfennau megis hunanreolaeth a chanolbwyntio. Mae theori sylfaenol poker yn egwyddor gyntaf gan David Sklansky y cred ei fod yn mynegi natur hanfodol poker fel gem o wneud penderfyniadau yn wyneb gwybodaeth anghyflawn. Bob tro rydych chi'n chwarae llaw yn wahanol i'r ffordd y byddech wedi ei chwarae pe gallech weld cardiau eich holl wrthwynebwyr, maen nhw'n ennill; a phob tro y byddwch chi'n chwarae eich llaw yr un modd y byddech wedi ei chwarae pe gallech weld eu holl gardiau, maen nhw'n colli. PunyaPoker Situs Pusat Poker V BandarQ Domino QQ Online Terpercaya

No comments:

Post a Comment